İletişim Araçlarının Etkileri

The following two tabs change content below.
Ali KUTAY

>>>Ali KUTAY (Tüm Yazılarını Gör)

Kitle iletişimi toplumsal araştırmalarda üzerinde ısrarla durulan ve belki de en az açıklığın sağlandığı konu değişik araçların etkileridir   Birçok ülkede kitle iletişim araçları izlenirken sarf edilen zaman ve bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların miktarı düşünüldüğünde, böyle bir sorgulamanın nedeni yeterince anlaşılabilir

Bir yanıt oluşturmak için çok şey yazılmış ve epeyce araştırma yapılmışsa da konunun hem kitle iletişim araçlarının genel önemi, hem de özelde kitle iletişiminin belirli düzeylerinin olası etkileri açısından yine de tartışmalı olduğu kabul edilmelidir   Bu da toplumda kitle iletişim araçlarının ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir.

Kimi zaman kitle iletişim araçları olumlu yönde sonuç yaratırken, kimi yönden de zararlarını fark ettiğimiz ne meçhuldür. Bu konuda bitmeyen zorluklardan birisi araçların etkilerini araştıranlarla kitle, kitle iletişim araçları üreticileri ve alanda kamu politikalarını oluşturanlar arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklandığından tartışma kaçınılmaz olarak kullanılan terimlere bazı açıklıklar getirilmesiyle başlamıştır

Kitle iletişim araçları içerikleri ve örgütlenmiş biçimleriyle çok çeşitlilikler gösterir ve toplum üzerinde etkili olabilecek geniş bir alandaki faaliyetleri kapsarlar

Birey, grup, kurum ister bütün toplum ya da kültür düzeyinde olsun, etkilerin hangi düzeyde oluştuğu konusunda açıklığa sahip olmak zorunluluğudur  Bunların her biri veya hepsi herhangi bir yolla kitle iletişiminden etkilenebilir

Kitle iletişim araçlarının sadece bireysel siyasi görüşleri değil, yürütülüş ve başlıca etkinliklerinin düzenlenme biçimlerini de etkilenmesinin olası olduğu siyaset alanı iyi bir örnek oluşturmaktadır İletişim tek yönlü değil birçok yönüyle ortaya konulmalıdır. Bu şekilde ortaya konulan konular ele alındığında iletişim araçlarının toplum nezdinde ne kadar olumlu yankı yaratacağı gözle görünebilmektedir. Gerek kitle iletişim araçlarını kişisel, gerek sosyal ortamlarda karşılaştırılmalıdır.

BENZER YAZI  SÜMEYYE C.....Hayatı

Araştırma sonuçlarını gözden geçirmeli olumlu ve/veya olumsuz durumları süzgeçten geçirmek, arkasından da ürün elde etmek için değerlendirme yapmak gerek.  İletişimin geniş, heterojen ve bilinmeyen izleyiciye doğru yöneltilen şeklidir

Genişliğin ölçüsü iletişimcinin/göndericinin izleyicilerle yüz yüze bir şekilde ilişki kurma olanaksızlığıdır Heterojen olması kesinlikle saptanmış belli bir grup, elit gibi kamuya açık olmayanın ötesinde olmasıdır  Bilinmeyenin anlamı göndericiye izleyicilerin genellikle yabancı, bilinmeyen kişiler olmasıdır

Homojen ve heterojen gruplar halinde ele alına iletişim araçları günümüzde de kendini göstermektedir.  Toplum olarak da homojen ve heterojen şeklinde sınırlılıklar ortaya koymuşuz. İzlediğimiz dizilerin sıralamalarda birinci seviyeye ulaşması homojen olmanın belirtisi olup izlediğimiz tartışma programları ve / veya haber programlarının da birinci sıralardan sonra gelmesi heterojen olmanın belirtisidir. Toplum olarak iletişim araçlarını yanlış kullanmak yerine doğru iletişim araçlarını seçmek ve topluma yararlı bireyler yetiştirmenin öncülüğünü yapma temennisiyle…

 

Ali KUTAY

The following two tabs change content below.
Ali KUTAY

>>>Ali KUTAY (Tüm Yazılarını Gör)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.