Sesleniş ve Duygularım

Bir dokunuş hissiyle uyandım uykumdan. Her yer zifiri karanlık içim titrercesine kalktım yatağımdan. Seslendim birkaç kez ne ses var ne seda birden çığlıklar duyuluverdi kulaklarımda ah, aman, imdat, kimse yok mu?….Kendim olamadım bir an için nasıl kalkmışım bilinmez. Sağıma bakıyorum biçare soluma bakıyorum nafile haykırışlarım, seslenişlerim. Dayanamadım koşar adım yürüdüm yürüyordum ama nasıl bilinmez. Duygularım ele verdi kendini, gözler dolu içim kan ağlar ama yine nafile.

Devamı hakkındaSesleniş ve Duygularım

Otizm İle Yaşamaya Başlamak

Eğer çocuğunuza yeni Otizm teşhisi konulmuşsa, büyük ihtimalle şu anda oldukça karmaşık duygular içerisindesiniz ve otistik çocuğunuzla birlikte hayatın geri kalan kısmını nasıl geçireceğinizi, otizmi ile nerden nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Zaman içindeki belki daha önce adını bile duymadığınız otizm konusunda çok şey öğreneceksiniz. Ama sizin için en önemli bilgiler her zaman diğer otistik çocuk ailelerinin, yani sizin gibi otistik ile yaşayanlardan gelenler olacaktır.

Devamı hakkındaOtizm İle Yaşamaya Başlamak

Eğitim Sistemleri

197 ülkenin 60’ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az, 130’unda ise 12 yıla kadar zorunlu.  Dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu, uzun süreli zorunlu eğitimi tercih ediyor. 197 ülkenin 60’ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az süreler içerirken, 130’unda 12 yıla kadar zorunlu eğitim uygulanıyor. 197 ülkenin yaklaşık 137’si Türkiye’deki zorunlu eğitim süresinden daha uzun bir zorunlu eğitim süresine sahip. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan çalışmaya göre, dünya genelinde 197 ülkenin 60’ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az süreler içerirken, 130’unda 9-12 yıl arası ve 7’sinde ise 13-14 yıllık eğitim veriliyor. Türkiye ise 8 yıllık zorunlu eğitim süresiyle yüzde 30,5’lik grupta yer alıyor. Başka bir ifadeyle 197 ülkenin yaklaşık 137’si Türkiye’deki zorunlu eğitim süresinden daha uzun zorunlu eğitim süresine sahip. Zorunlu eğitime başlama yaşı 3-7 arasında değişiyor. Ülkelerin çoğunluğunda zorunlu eğitime başlama yaşı 6 iken, 38 ülkede ise zorunlu eğitime 6 yaştan önce başlanıyor. Zorunlu eğitime başlama yaşı 7 olan 44, 6 olan 113, 5 olan 33, 4 olan 4 ve 3 olan 1 ülke bulunuyor. Eğitim süresi de ülkelere göre farklılık gösteriyor. Zorunlu eğitim 5 ülkede 5 yıl, 24 ülkede 6 yıl, 11 ülkede 7 yıl, 20 ülkede 8 yıl, 54 ülkede 9 yıl, 34 ülkede 10 yıl, 20 ülkede 11 yıl, 22 ülkede 12 yıl, 6 ülkede 13 yıl, 1 ülkede ise 14 yıl. Böylece 197 ülkeden 60’ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az, 130’unda ise 12 yıla kadar zorunlu eğitim uygulanıyor. 137 ülkede, Türkiye’deki 8 yıllık zorunlu eğitim süresinden daha uzun zorunlu eğitim sistemi uygulanıyor.

Devamı hakkındaEğitim Sistemleri

İnsanlık

İnsanlar bir sevda çemberi gibi masumdur. Oysa içlerinde dolaşan bir pire kadar acımasızlar. Öfkesine inat canavarlaşan, tomurcuk şeklinde filizlenebilen canlılar şeklinde çoğalırlar. Üremelerinden doğan tebessüm kadar sakin fakat bir sevinç kadar yakın olan insan toplulukları artık kendi benliklerinden dışarı çıkmak, öz benliğine muhtaç değilmiş düşüncesiyle, yok olma korkusuyla yaşamaya devam ederler AMA…

Devamı hakkındaİnsanlık

İletişim Araçlarının Etkileri

Kitle iletişimi toplumsal araştırmalarda üzerinde ısrarla durulan ve belki de en az açıklığın sağlandığı konu değişik araçların etkileridir   Birçok ülkede kitle iletişim araçları izlenirken sarf edilen zaman ve bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların miktarı düşünüldüğünde, böyle bir sorgulamanın nedeni yeterince anlaşılabilir

Devamı hakkındaİletişim Araçlarının Etkileri

Engelli Yaşama Merhaba

Varlığın simgesi adına gelmiş yeni nesiller imgeler ve reformlar…

Biz insanların her zaman değerli olduklarını belirtmek yerine gizil olan engellerini saklamaktayız. Engelli olmak saklanmak olmamalı. Engelli vatandaşlarımızı gizlemek, odalara hapsetmek, zincirle bağlamak olmamalı. Engelli kardeşlerimize, ablalarımıza, ağabeylerimize sahip çıkılmalı. Bunlara her geçen gün engelli vatandaşlarımızın eklenmesi ve bunların gizlendikleri yerlerden alınması gerek. Engellilerimizin biz vatandaşlar için önem arz ettiğini belirtmek isterim.

Devamı hakkındaEngelli Yaşama Merhaba

Eğitimin Sosyal Temelleri

Eğitim, bir toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel koşullarına göre belli bir özellik kazanır veya kazanmak zorundadır. Çünkü eğitim, bir toplumun istek ve ihtiyaçlarını yerine getirmekle ve o toplumun istediği nitelikte insanlar yetiştirmekle yükümlüdür. Eski zamanlarda eğitimin bu görevi yerine getirmesi oldukça kolaydı. Toplumların durağanlığı ve insan ihtiyaçlarının az ve sınırlı olması ve işi kolaylaştırmakta idi. Günümüzde, toplumsal gelişme ve değişmelerin doğal bir sonucu olarak, bu görevin yerine getirilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Toplumsal gelişme ve değişmelere ayak uydurma durumunda olan çağdaş eğitim, toplumların bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre, nitelik kazanmak zorundadır. Toplumun temel gereksinimi etrafında toplanmış birçok kişi tarafından paylaşılmış bulunan davranış örnekleri bileşimine toplumsal kurum diyebiliriz.

Devamı hakkındaEğitimin Sosyal Temelleri

Çevre, Toplum ve Yaşam

          Günümüz yaşam çerçevesinde doğaya açılan bakış açımız gittikçe olumsuz yönde ilerleme kat etmektedir. Denizlerimiz, ormanlarımız, caddelerimiz, sokaklarımız hatta evlerimiz bile artık eski hijyenikliliğinden oldukça uzaklaşmıştır. Denizlerdeki boş pet şişelerimiz, lastik parçaları, şişeler inanmayacaksınız ama karpuz kabukları bile o güzelim denizlerde boy gösteriyor. Çevremiz…

Devamı hakkındaÇevre, Toplum ve Yaşam

AŞIK VEYSEL’in Hayatı

Şiir dünyasında halk şiirinin temsilcileri içinde en başarılısı Âşık Veysel Şatıroğlu oldu. Ahmet Kutsi Tacer onu Sivas’taki Âşıklar Bayramı’nda tanımış, yaşamı boyunca da ilgisini eksik etmemişti… Halk Şiiri halkın gözlemlerini duygularını, düşüncelerini halkın diliyle anlatır. Bu anlatı halkın çok uzak bir geçmişte kullanmaya başladığı vezin ve şekil kalıplarına dayanır. Halk Şiiri saz eşliğinde ezgiyle söylenir. Yüzyıllar boyunca kent çevresinde aydınlarımız Arap-İran kökenli Divan Şiiri’ni geliştirirken Halk Şiiri özellikle kırsal kesimde yaşamını sürdürdü. Zaman içinde iki ayrı şiir yolunun birbirinden etkilendiği de görüldü. Derken Batı Dilinin asıyla başlayan siyasal, ekonomik ilişkilerimiz kültür, sanat alanını da etkiledi. Böylece bu ikisinden apayrı yeni bir şiir gelişmeye başladı.

Devamı hakkındaAŞIK VEYSEL’in Hayatı

Pin It on Pinterest