AŞIK VEYSEL’in Hayatı

Şiir dünyasında halk şiirinin temsilcileri içinde en başarılısı Âşık Veysel Şatıroğlu oldu. Ahmet Kutsi Tacer onu Sivas’taki Âşıklar Bayramı’nda tanımış, yaşamı boyunca da ilgisini eksik etmemişti… Halk Şiiri halkın gözlemlerini duygularını, düşüncelerini halkın diliyle anlatır. Bu anlatı halkın çok uzak bir geçmişte kullanmaya başladığı vezin ve şekil kalıplarına dayanır. Halk Şiiri saz eşliğinde ezgiyle söylenir. Yüzyıllar boyunca kent çevresinde aydınlarımız Arap-İran kökenli Divan Şiiri’ni geliştirirken Halk Şiiri özellikle kırsal kesimde yaşamını sürdürdü. Zaman içinde iki ayrı şiir yolunun birbirinden etkilendiği de görüldü. Derken Batı Dilinin asıyla başlayan siyasal, ekonomik ilişkilerimiz kültür, sanat alanını da etkiledi. Böylece bu ikisinden apayrı yeni bir şiir gelişmeye başladı.

Devamı hakkındaAŞIK VEYSEL’in Hayatı

Pin It on Pinterest